Различни типови на скали и скали

2021-11-16

Различни типови на чекори иЧекор столици


Чекорните скали се со големина од 4 до 20 стапки долги покрај страничните шини, додека чекорите под 4 стапки се сметаатчекор столици.  Regardless of size, all step ladders and stools should follow the same strict guidelines to meet safety standards.  
 
Чекорни скали ичекор столициимаат различни карактеристики и додатоци.