Безбедноста на столицата за чекори

2022-07-15Чекор столчее мала пренослива скала со рамни скалила што може да се преклопат со сопствена поддршка.


За безбедно користење на столиците, корисниците мора да ги почитуваат следните мерки на претпазливост:

  • Осигурајте се дека челните столчиња се користат хоризонтално и сите четири стапала имаат цврста потпора за подот.Чекор столициникогаш не треба да се поставуваат на кутии или други нестабилни основи за да се добие дополнителна висина.

  • Проверете дали столчето е целосно отворено и заклучете ја педалата.

  • Секогаш проверувајте го подножјето пред да го користите.

  • Лизгачките стапала на дното на страничните шини на секоја клупа мора да бидат недопрени.

  • Секогаш свртете се кон скаличката столица кога се искачувате или спуштате.

  • Поставете чекори што се блиску до работата што се изведува.