Колкав е вашиот капацитет за производство на столица месечно?

2021-04-12

Производствен капацитет за столица е 100000 парчиња месечно.