Каде е вашиот главен пазар?

2021-04-12

Нашиот главен пазар е Европа, Америка, Јапонија и Кореја.