Дали е обезбеден примерок? Може ли да биде бесплатно?

2021-04-12

Да, примероците од 1-2 парчиња се бесплатни, но мора да платите за трошоците за испорака.