Кога ќе ја напуштите фабриката и да ги празнувате пролетните фестивалски празници?

2021-04-12

Нашата фабрика ќе се затвори за празник на пролетниот фестивал од 5 февруари до 22 февруари 2021 година