Може ли да ја доставам стоката од друг добавувач до вашата фабрика? Тогаш се вчита заедно?

2021-04-12

Да, но треба да се вчита во рок од 10 дена за да се ослободи притисокот на залихите на магацинот.